Una aposta per l’equitat i la millora educativa

Alba Castejón i Marta Curran

En les darreres dècades, el suport educatiu fora de l’aula ha experimentat un creixement significatiu a Catalunya. Tot i que moltes son iniciatives enfocades a reduir el fracàs escolar i millorar l’èxit educatiu, especialment d’aquells infants i joves en situacions de vulnerabilitat, no disposen d’un marc de referència que les articuli i les faci plenament efectives

En aquest estudi, l’Alba Castejón i la Marta Curran, es proposen identificar les principals tendències i reptes sobre el suport educatiu i establir un punt de partida per tal que aquest esdevingui una eina efectiva per a la política educativa i per a la reducció de les desigualtats socials. L’informe conclou amb l’aportació dels 12 principis que es consideren que han de guiar el nou model de suport educatiu a Catalunya.

Podeu llegir-lo al complet aquí