MATH TUTORING

Què és?

MATH TUTORING és un programa de tutoria i enriquiment matemàtic que combina la tutoria presencial en petit grup amb una plataforma en línia.

 

La seva finalitat és acompanyar en l’aprenentatge de les matemàtiques a aquells alumnes de 6è de primària que més ho necessiten.

Com funciona?

Selecció d’alumnes a partir dels criteris de necessitat establerts per la persona tutora.

01

Els alumnes es divideixen en petits grups de 3 o 4 alumnes.

02

Cada grup compta amb una persona tutora format en la didàctica de les matemàtiques.

03

Cada grup rep 1,5 h setmanals de tutoria, distribuïdes en 16 sessions (gener – juny 2023).

04

El tutor, basant-se en l’avaluació inicial i amb el suport del programa, elabora una proposta personalitzada que s’adapta a cada alumne.

05

El tutor compta amb un tècnic de suport que acompanya l’equip de tutors.

06

Quins beneficis aporta?

A l’alumnat

Millora de les competències matemàtiques de l’alumnat participant. Impacte positiu en l’ambient a l’aula i en el rendiment acadèmic en general.

Als centres educatius i personal docent

Alumnat que no viu les matemàtiques com una dificultat sinó com un repte engrescador, millorant així el clima a l’aula i impactant positivament en tots els aspectes de l’escolarització.

A la societat

Alumnat que pot prendre decisions amb coneixement, que pot integrar-se en un món digitalitzat i cada vegada més numèric, contribuint així a la igualtat d’oportunitats educatives i de vida.

Com és l’avaluació?

A l’inici i al final del programa, l’equip d’avaluació de Suport Educatiu realitzarà diferents proves que permetran mesurar l’impacte de MATH TUTORING i la millora en les competències matemàtiques, el clima d’aula i la auto-percepció de l’alumnat.

Descobreix més sobre MATH TUTORING