LECXIT

Què és?

LECXIT és un dels programes més veterans de la Fundació Bofill, amb més de 10 anys de recorregut. Té per objectiu impulsar l’èxit educatiu a través de la millora de la comprensió lectora.

 

Aquest curs 2022-23, LECXIT té un nou repte: el programa s’implementarà a més de 50 nous centres educatius de Catalunya, que formen part d’un estudi d’impacte més ampli que permetrà mesurar l’eficàcia de LECXIT.

Com funciona?

Selecció aleatòria de centres educatius i definició dels grups que rebran el tractament i els que faran de grup control.

01

Participació de 10 alumnes per centre educatiu, escollits per la persona tutora en funció de la necessitat de l’alumnat.

02

20 sessions individualitzades d’acompanyament lector entre un infant i una persona voluntària.

03

Distribució de les sessions de dilluns a dijous en horari extraescolar.

04

Supervisió i coordinació periòdica per part dels dinamitzadors de voluntaris i tècnics d’acompanyament.

05

Quins beneficis aporta?

A l’alumnat

Consolidació d’hàbits lectors i estimulació del gust per la lectura, enfortint el vincle familiar i social de l’alumne.

Als centres educatius i personal docent

Alumnat amb més ganes de llegir i entenent millor el que llegeix. Facilitat d’implementació: acompanyament personalitzat, materials i recursos.

A la societat

Infants més lliures, amb millor capacitat per entendre el món que els envolta i amb millors oportunitats educatives.

Com és l’avaluació?

L’avaluació és senzilla, àgil i de curta durada. Tot l’alumnat de 4t de primària del centre participant (participi o no activament al programa), realitzarà una prova de comprensió lectora a l’inici i una altra al final. Aquesta es durà a terme a l’escola amb el recolzament de l’equip d’avaluació de Suport Educatiu.

Descobreix més sobre LECXIT