El projecte

Suport Educatiu Centres educatius Famílies Territori

Suport Educatiu

Suport Educatiu. Acompanyament per Accelerar Oportunitats és un projecte que busca millorar les oportunitats educatives de l’alumnat vulnerable a través de tres programes que treballen competències matemàtiques, de comprensió lectora i habilitats socioemocionals. El projecte busca avaluar l’impacte de cadascun d’aquests programes a través d’una avaluació rigorosa que ens permetrà saber què és allò que funciona millor.

 

La iniciativa és finançada amb Fons Next Generation de la Unió Europea vehiculats a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Quin és el context?

Els infants i adolescents de famílies amb pocs recursos tenen uns resultats més baixos a l’escola. Aquesta situació s’ha agreujat amb la pandèmia malgrat els incansables esforços dels centres educatius, personal docent i administració. Cal actuar amb mesures que ajudin a contrarestar la situació.

 

LECXIT, MATH TUTORING i PENTABILITIES són propostes dirigides a treballar tres àrees clau: la comprensió lectora, les matemàtiques i les habilitats socioemocionals. Tots tres programes ofereixen espais de suport educatiu necessaris perquè l’alumnat en situacions de vulnerabilitat pugui assolir aquestes competències i habilitats fonamentals per a l’èxit educatiu i per a poder gaudir d’una vida plena i en igualtat de condicions.

Com funcionen els programes?

Quins beneficis aporten?

A l’infant/famílies

Suport educatiu addicional i gratuït en tres competències clau per a l’èxit escolar i per al bon desenvolupament personal i social: comprensió lectora, matemàtiques i habilitats socioemocionals.

Als centres educatius/personal docent

Programes avalats científicament per reforçar la feina de l’escola amb aquell alumnat més vulnerable, millorant-ne així les competències i habilitats, però també el clima a l’aula. Espais de formació online i presencial que complementen els coneixements i metodologies propis.

A la societat

Disminució de les desigualtats socials gràcies a la definició d’un nou model de suport educatiu, de fàcil implementació i replicable.

Quin és l’impacte?

El curs 2022-23, el projecte de Suport Educatiu. Acompanyament per Accelerar Oportunitats comptarà amb la participació de més de 230 centres educatius i més de 10.000 alumnes a Catalunya, Andalusia i Ceuta i Melilla. Amb aquesta proposta multipliquem les oportunitats d’èxit educatiu, construïm models efectius i replicables i busquem que siguin incorporats a la política pública, afavorint l’equitat educativa.

Abast de l’impacte del projecte

LECXIT MATH TUTORING PENTABILITIES TOTAL
Alumnat en situacions de vulnerabilitat participant 5.000 2.500 4.000 11.500
Centres educatius participants 100 50 80 230
Persones mentores, tutores i/o docents capacitades 1.000 60 320 1.380
Hores de reforç socioeducatiu i/o metodològic 20.000 4.400 2.528 36.928