Per l’equitat en l’educació,
multipliquem les oportunitats d’èxit educatiu

PLAY

LECXIT

Programa de mentoria extraescolar individualitzada per a la millora de la comprensió lectora.

MATH TUTORING

Programa de tutoria extraescolar d’enriquiment matemàtic en petits grups de 3 o 4 infants.

PENTABILITIES

Formació i acompanyament al professorat per a potenciar l’aprenentatge socioemocional dins l’aula.

Suport Educatiu és possible gràcies a més de 230 centres educatius que aposten pel projecte

L’avaluació és una part essencial del projecte de Suport Educatiu perquè permet mesurar-ne els resultats i establir models i programes eficaços.

En els tres programes es realitzarà una avaluació d’impacte aleatoritzada (Randomized Control Trial). És a dir, es compararà l’impacte del programa entre els grups que en seran beneficiaris (grups de tractament) i aquells que no (grups de control). En diferents moments del projecte es recollirà informació que posteriorment s’analitzarà per extreure’n conclusions.

Prova inicial

01

Recollida de dades durant el procés

02

Prova en finalitzar el programa

03

Anàlisi de dades i estudi

04

Elaboració d’informes

05

Difusió de resultats

06

Volem impactar en la política pública a través de programes avalats per l’evidència científica