Maria Calsamiglia, cofundadora i cap de PENTABILITIES

Les habilitats socioemocionals son clau per a fomentar la salut mental. Per això, integrar-les a l’aula pot afavorir-ne positivament el seu desenvolupament. En entorns de vulnerabilitat, les habilitats socioemocionals poden convertir-se en factors protectors amb un impacte positiu en el desenvolupament acadèmic i personal dels joves. 

Estudis recents demostren com influeix la tasca del docent tant en les qualificacions de l’alumnat com en el desenvolupament de les habilitats socioemocionals i que tenir en compte aquestes habilitats dobla l’impacte i l’assoliment acadèmic a llarg termini dels joves. De fet, fa anys que la recerca ha constatat l’important paper que tenen les habilitats socioemocionals en el benestar, l’assoliment acadèmic i el progrés al llarg de la vida de les persones

Llegeix l’article complet aquí.