Preguntes Freqüents

Aquesta iniciativa és una de les propostes seleccionades pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions a través d’una crida oberta a entitats d’acció social, administracions autonòmiques i locals dins el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Per saber-ne més podeu llegir aquesta notícia.

Les tres propostes van dirigides a treballar competències bàsiques (tant instrumentals com transversals) clau per a l’èxit educatiu, i ho fan amb metodologies contrastades i basades en l’evidència.

La investigació educativa demostra que la tutoria i la mentoria freqüent, individualitzada o en petit grup, és un dels mitjans més eficaços per elevar el rendiment acadèmic dels estudiants, especialment de l’alumnat més desavantatjat. Té un impacte elevat en els resultats educatius i també altres efectes d’aprenentatge positius (competències personals, transversals, vinculació i clima escolar, disminució de l’absentisme, etc.). Per això, LECXIT i MATH TUTORING es basen en aquesta metodologia per a treballar la competència lectora i la matemàtica, respectivament.

Per altra banda, la investigació en psicologia, neurociències i educació ha demostrat que les habilitats socials i personals tenen un impacte directe en l’augment de les expectatives formatives, i són una condició necessària per tal que es produeixi l’aprenentatge. També l’Education Endowment Foundation, una organització de referència en la cerca i difusió de l’eficàcia dels diferents mètodes educatius per afavorir l’equitat, situa les estratègies de desenvolupament socioemocional, de metacognició i l’autoconeixement com a pràctiques de molt alt i moderat impacte respectivament, totes a un cost molt baix.

PENTABILITIES potencia el desenvolupament socioemocional en l’adolescència de manera integrada a la resta d’aprenentatges que es duen a terme dins l’aula. Amb el seu sistema, el professorat d’ESO podrà millorar la resiliència, la perseverança, l’autonomia, l’autoconfiança i la capacitat de comunicació de l’alumnat, habilitats imprescindibles en l’èxit acadèmic i per a la vida.

La Fundació no és un gestor de projectes ni un proveïdor de formació. La nostra missió és demanar més i millors polítiques públiques per avançar en una educació de qualitat i combatre les desigualtats. Per aquest motiu, treballem per cercar i elaborar propostes fonamentades i contrastades per l’experiència en països del nostre entorn i fer-les arribar a tots els actors educatius.

Per impulsar aquest projecte hem teixit aliances amb altres organitzacions i, per la seva experiència i trajectòria, s’ha acordat que la Fundació en fos la titular. Poder-lo dur a terme és una gran oportunitat per demostrar amb evidència científica que hi ha metodologies de suport educatiu que funcionen i que cal promoure que siguin incorporades a la política educativa pública arribant a tots els infants i adolescents vulnerables que ho necessitin.

L’avaluació és una part molt important d’aquest projecte. En els tres programes es realitzarà una avaluació d’impacte aleatoritzada (Randomized Control Trial). És un tipus d’avaluació que compara l’impacte d’un programa o intervenció entre aquells que en són beneficiaris (grup de “tractament”) i aquells que no (grup “control”).

Hem dissenyat el projecte de manera que tots els centres seleccionats tindran tant un grup “tractament” com un de “control”. Per tant, garantim que tots podran beneficiar-se d’un dels programes pilot que oferim. Es recollirà informació d’ambdós grups en diferents moments del projecte i aquestes dades s’analitzaran per extreure’n conclusions.

Poder fer aquest tipus d’avaluació és clau per comprovar mitjançant evidència científica que les propostes són efectives i que, per tant, invertir en fer-les arribar a tots els infants que ho necessitin és dur a terme una política educativa eficaç.

Els tres programes que formen part del projecte de Suport Educatiu (LECXIT, MATH TUTORING i PENTABILITIES) es desenvoluparan i seran avaluats al llarg del curs 2022-23. Aquesta avaluació permetrà validar la seva efectivitat i crear models replicables en les tres competències clau que representen: comprensió lectora, matemàtiques i habilitats socioemocionals. És per aquest motiu que l’avaluació és una part molt important en el projecte i marcarà el bon desenvolupament d’aquest.

Acabades les sessions previstes i recollides totes les dades necessàries, s’analitzaran i es durà a terme un estudi per, posteriorment, publicar-ne els resultats. En cap cas es farà referència a dades personals o d’altre tipus que puguin comprometre els alumnes i centres educatius que han participat.

LECXIT és un programa educatiu  ja establert que compta amb 10 anys de trajectòria, per tant, tots aquells centres educatius que vulguin instaurar-lo de forma permanent el curs vinent, poden fer la sol·licitud al correu lecxit@fbofill.cat. D’altra banda, aquells centres educatius interessats en PENTABILITIES, poden fer la sol·licitud a info@pentabilities.com. Pel que fa a MATH TUTORING, donat que és un programa de nova creació, per ara, no hi ha possibilitats d’implementar-lo els pròxims cursos.

Donat que es tracta d’un projecte d’avaluació d’impacte, el termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 17 d’octubre. Després d’aquesta data ha quedat tancat el període d’inscripció.