Mariona Monterde i Farnés. Mestra, llicenciada en Ciències de l’Educació i formadora del Programa Magnet

Des del segle XVI i XVII, Galileu ja destacava la importància de les matemàtiques per entendre el món. Però no sempre hi és la curiositat i sovint ens trobem amb un alumnat que no s’interessa pel que passa a l’aula de matemàtiques. Cal, per tant, reflexionar sobre quina educació necessiten els infants i com es pot potenciar des de l’escola

En aquest article la Mariona Monterde proposa, a tall d’exemple, un conjunt de situacions quotidianes amb un component comú, la conversa com a fil conductor de l’aprenentatge matemàtic. I és que, com comenta l’autora, en escoles preocupades per educar i acompanyar els infants en el seu procés de comprendre el món i poder-hi participar amb sentit crític, la conversa a l’aula és cabdal. 

 Llegeix l’article complet aquí.