Montse Gisbert, Tècnica de comunicació de MATH TUTORING

Els resultats de les últimes proves de competències bàsiques que du a terme el Departament d’Educació en acabar la primària han estat contundents: a Catalunya, 1 de cada 3 infants acaba la primària amb un nivell baix o mitjà baix en matemàtiques. Una xifra que s’accentua en entorns amb una situació socioeconòmica desfavorida. 

En aquest context neix MATH TUTORING, un programa d’enriquiment matemàtic en petit grup adreçat a l’alumnat de 6è de primària que complementa la tasca de l’escola i amb dos objectius principals: reforçar l’aprenentatge de les matemàtiques i trencar la percepció negativa que en tenen els alumnes.

La implicació dels centres educatius és clau, ja que son els que coneixen millor als infants i també les seves necessitats. I a més a més, juguen un gran paper en la valoració del programa, ja que aquest primer curs s’inclou un procés de recerca en què s’avaluarà l’impacte del programa tant en els infants participants com en els seus companys, comparant-los amb altres escoles. 

Llegeix la notícia completa aquí.