Joan Casamitjana Ribas, director de l’escola Mn. Baldiri Reixach

L’escola Mn. Baldiri Reixach és un centre de màxima complexitat que acull moltes famílies que pateixen una situació social i econòmica precària. Sovint l’entorn familiar no pot oferir als infants una cosa tan simple com un espai on poder fer els deures o simplement llegir. El reforç escolar o les activitats de lleure estan supeditades a poder optar a una beca que no sempre arriba.

Els resultats educatius de tots els centres de màxima complexitat, i el nostre no és una excepció, se situen molt per sota de la mitjana dels resultats educatius de tots els centres de Catalunya, fet que evidencia que les oportunitats que tenen els alumnes no són iguals per a tothom. A l’escola, com a institució pública, tenim el deure de vetllar pel foment de la cohesió social i l’equitat educativa, i és amb aquest afany que, de la mà de la Fundació Bofill, vam poder engegar el programa MATH TUTORING.

Participar en aquesta iniciativa ens ha permès fer més passes encaminades a superar la bretxa social de la desigualtat, la bretxa digital i fins i tot la  lingüística que limita la capacitat de les persones a relacionar-se amb normalitat a la societat. Des de l’escola Mn. Baldiri Reixach treballem en diferents fronts per assolir la igualtat d’oportunitats. La nostra missió com a centre educatiu és la de contribuir a construir una societat més inclusiva i reduir els prejudicis.

En aquest sentit, l’escola participa en el programa Pla de Millora d’Oportunitats Educatives (PMOE) que permet, entre moltes altres coses, reduir les quotes que paguen les famílies, els preus de les excursions que fan els alumnes o organitzar colònies escolars en diferents cursos. 

El PMOE contribueix a l’equitat i a la igualtat d’oportunitats de l’alumnat. Però des de l’escola Mn. Baldiri Reixach anem molt més enllà i amb l’afany de contribuir a la cohesió social d’un entorn desafavorit, fomentem l’accés a la cultura de les famílies. Organitzem de forma regular sessions de contacontes adreçades als infants i a les famílies; o jornades de jocs de taula perquè, pares, mares i fills es posin a jugar al voltant d’una taula, un fet que resulta insòlit a moltes cases. Per altra banda, el Pla Educatiu d’Entorn liderat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, ens permet oferir als nostres alumnes activitats extraescolars (natació, futbol, bàsquet, dansa, pintura…) a les que d’una altra manera no hi podrien accedir al ser massa costoses.

Gràcies a la figura de Tècnica d’Integració Social (TIS) tenim un contacte i una relació molt més propera amb les famílies migrades i els hem pogut oferir activitats diverses per fomentar la integració en la societat que els acull. El curs passat vam engegar classes de català per a famílies nouvingudes i l’èxit va ser molt gran. Tan gran que aquest curs 23-24 hi ha al voltant de setanta persones apuntades i interessades a aprendre la llengua catalana, amb la finalitat de poder ajudar als seus fills i filles en la seva educació.

Un altre programa engegat durant el curs 22/23 en col·laboració amb la Fundació Bofill és el LECXIT, que té com a objectiu impulsar l’èxit educatiu a través de la lectura i la comprensió lectora. Fins a 12 alumnes s’han beneficiat d’aquesta iniciativa.

MATH TUTORING, un altre programa iniciat amb  la Fundació Bofill,  ha permès que un bon grup d’alumnes de sisè de primària participessin d’un programa de matemàtiques. Infants que arrossegaven problemes amb aquesta matèria i que els calia un impuls, una ajuda, un canvi de mirada vers les matemàtiques i la seva aplicació, han pogut treballar les matemàtiques d’una forma més competencial, més propera i més dinàmica

La primera sessió del programa MATH TUTORING va ser determinant i premonitòria del que acabaria passant. Els alumnes van sortir entusiasmats, il·lusionats i amb un somriure als llavis. Aquella alumna que sovint deia que les matemàtiques no li agradaven, demanava fer més sessions al llarg de la setmana. I tota aquesta il·lusió es va traslladar al grup classe i va permetre que els alumnes tutoritzats fossin reconeguts i valorats per les seves aportacions en matemàtiques.

Amb un sol curs d’aplicació de MATH TUTORING es fa difícil afirmar que els alumnes hagin fet un gran salt qualitatiu en els seus resultats acadèmics. Però sí que es pot corroborar amb total exactitud i satisfacció que l’actitud de totes elles i tots ells davant les matemàtiques ha canviat radicalment. Hem passat en alguns casos de conductes disruptives a l’aula en el moment de treballar amb les matemàtiques a actituds propositives i col·laboratives.

A l’escola Mn. Baldiri Reixach hem iniciat un camí de renovació i innovació pedagògica que ens ha de permetre, assolir i millorar resultats educatius i, al mateix temps, vetllar pel benestar emocional dels nostres alumnes. Volem crear un entorn d’aprenentatge amb sentit, on posem l’alumnat al centre, sentint la seva veu i fomentant una mirada crítica per crear un món i una societat on viure i conviure millor.

Aquest és el nostre repte i, ben segur, no ho podrem fer sols. Ens caldrà l’ajuda i col·laboració de programes com  MATH TUTORING i de molts altres per arribar a tots els alumnes i a totes les famílies que, malauradament, no poden oferir als seus fills i filles el que necessiten en cada moment. 

Durant aquest curs 23/24 farem tot el que calgui per tornar a oferir als nostres alumnes aquest suport educatiu en matemàtiques, com ja estem fent amb el  programa LECXIT que enguany arribarà a catorze alumnes.

Treballant en aquestes dues línies, matemàtiques i llengua, estem convençuts que aconseguirem millorar els resultats educatius de la nostra escola, però no només això, ja que estarem treballant i fomentant l’autoestima i el benestar de totes i tots els nostres alumnes. Aconseguirem superar bretxes socials que, d’altra manera, no podríem. Necessitem la col·laboració i ajuda d’entitats com la Fundació Bofill, institucions públiques i iniciatives privades unides amb un mateix objectiu.

Cal impulsar, encara amb més força, projectes de suport educatiu adreçats a tots els infants del nostre país, perquè només un país amb igualtat d’oportunitats, que rebutja les diferències socials i que treballa per superar-les pot esdevenir un país socialment just.